14160815LUB01

1416, August 15

[Lübeck]

The representatives of the Hanseatic cities gathered in Lübeck declare that the Bergen Kontor has complained about merchants who trade with forbidden regions, and forbid Hanseatic merchants to visit Shetland, Orkney and the Faroes or elsewhere in Norway, with the exception of Bergen, Oslo and Tønsberg.

Created for and published on the HANSdoc website of the German Maritime Museum, Bremerhaven, by Bart Holterman in the context of the research project Between the North Sea and the Norwegian Sea: interdisciplinary Studies of the Hanse. Licensed CC BY.

L

Lübeck, Archiv der Hansestadt Lübeck

Flandrisches Kopiar Nr. 8, p. 69

Facsimile not (yet) available

K

Cologne, Historisches Archiv der Stadt Köln

Best. 81 Hanse I (Kopiare u.a.), Großer Hansischer Privilegar A, f. 168v

K1

Cologne, Historisches Archiv der Stadt Köln

Best. 81 Hanse I (Kopiare u.a.), Hansischer Privilegar H, f. 158

Hansisches Urkundenbuch 6:89

Icelandic summary in Diplomatarium Islandicum 16, p. 228.

Item int jaer 141[6]1 up unser leyven vrouwen daghe assompcionis waert by den heren radessendeboden up de tijt to Lobeke vergaddert ter dachvard geordiniert dusdanes poentes, dat se dem coepmanne in wysen hijrna van worden to worden overscreven, dat sick elk vor schaden mochte wachten: Vortmer2 so helft de coepman van der Duetschen Henze in Norwegen liggende vele vor den steden geclaget, over dat etlike schipheren onde coeplode soeken unde zeghelen met copenschap to vorboden zegelacien, de ock yegen des coepmans privilegien zijn, unde ock dat etlike legher holden, daer nyn liegend des coepmans wesen scholde. Welke stucke dem menen coepmanne to groten vorvange zijnt, alse de coepman vorseid den steden to Copenhavene lesten vergaddert3 uterliken to kennene geven; welke stede eren rucgetoch do nemen, met eren raeden to sprekende, der se antworde wedderbrocht hebben up deese dachvard. Unde id ys also van uns, daer mede by geweset zijn radessendeboden der stede in Prussen mede vulbordende, besloten, eynsgedregen unde ordiniert des, dat eyn islick stad der Henze kundigen schal eren borgeren unde coepmannen, dat nymend schal seghelen to Hidlande edder Orkeney edder to Veroo, unde ock nynerleye gelege maken edder hebben in Norwegen anderswoer, wen to Nortbergen, Anslo unde Tunsberge, dar de vryheyde unde gelege van oldinges gewesen hebben unde zijnt. Wert dat yenich coepman edder schiphere dat breke, dat schip unde gued schal vorvallen der stad, dar dat erst tosocht edder kompt; unde dat schal de stad4 strengeliken richten. Unde de schiphere edder de coepman schal na dem daghe nicht meer werdich wesen der vriheyd des coepmans der Duetschen Henze. Hijrumme etc.5

Transcript copied from Hansisches Urkundenbuch