15270702ISL00

1527, July 2

Þingvellir

The bishops, governor, lawmen and lawrightmen in Iceland testify that German and English merchants at Althing have confirmed the measures and weights to be used in trading, and promised not to stay in winter, except in the case of shipwreck, or for young boys. It is requested that Hamburg will send a letter to confirm these regulations.

Created for and published on the HANSdoc website of the German Maritime Museum, Bremerhaven, by Bart Holterman in the context of the research project Between the North Sea and the Norwegian Sea: interdisciplinary Studies of the Hanse. Licensed CC BY.

K

Copenhagen, Rigsarkivet

Island og Færø, Fasc. I, 10

Parchment

Copy

Icelandic

Copy made in 1544, as indicated in 15440229NUP00.

Facsimile not (yet) available

H

Hamburg, Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg

111-1 (Senat), Cl. VII Lit. Kc No. 11, vol. 2 (Islandica 1535-1560)

One folio

21x32cm

Paper

Modern foliation in pencil, 26

Translation

Low German

Once formed a bifolio together with f. 31 in the same collection, which contains 15440229NUP00.

Facsimile not (yet) available

L

London, British Library

MS Add. 11,242 4to, ff. 39v-40r

Copy from ca. 1543 (Gottskálk Jónsson í Glaumbæ)

Formerly in the British Museum.

Facsimile not (yet) available

Diplomatarium Islandicum 9:343 B (Icelandic version 1 after K) and C (Icelandic version 2 after L; version A: 15270702ISL01)

Icelandic version 1

Vier augmvnd med gvdz nád biskup j skalhollti. Herra jon med samri nád biskup á holvm. johann petursson hirdstiori oc hofudzman yfer allt jsland. Erlendr þorvardzson lógman firir svnnan oc austan á jslandi. Rafn brandzson lógman firir nordan et cetera. narfi sigvrdzson. Eirekr þorsteinsson. Biórn þorleifsson. Olafr gvdmvndzson. vigfus þordarson. Sniolfr Rafnsson. loptr eýolfsson. petr arason. jon olafsson. þorsteinn finnbogason. avdvn sigurdsson Giorvm godvm monnvm kvnnigt med þessv uorv opnv brefi. at þá er lidit var fra hingatburd vors herra jesv christi M d xx oc vij ár. tveimr nottvm epter peturs messo oc páls. á almenniligv öxarárþingi. var þetta samþykt af óllvm almvga at bon oc avdmivkri beidzlv. vtlendzkra manna. þýskra oc eingelskra. suo heitandi. klaws mvl. kort blom. wilkin Rugg. petr rijk. Didrik meyiar. Hans hrohollt. jacob tode. hanis kock. handborgarmenn. Jon mor oc mattheus eingelsker menn.

Jn primis at þeir bádv at hier firir svnnan skylldi ganga. half fiorda vætt á uog firir gillt hundrad fiska med hreina fiska kuistada oc harda.

Hier j mot jatvdv þeir oc uiliugliga lofudu at flytia falslausan varning. oc giora gómul halfstyckiskavp. sem at fornv hefer verid. tueggia tvnnv þvnga j hveriv hvndradz kavpi oc hafa jslendzkan pvndara nettan oc jslendzkar stik(u)r. þær sem þingmælltar væri.

Hier med lofvdv þeir at hafa nettan mæli. xxx. marka attvng. ijc. marka tvnnv. skylldi hver madur mega med frij kaupa þar sem hann villdi.

Suo oc lofudu þeir at aunguer vtlendzker menn huorki þysker ne eingelsker skylldi giora hier skip ne menn til sios oc eigi helldr liggia hier j landit vetrardag. nema skipbrotzmenn eda smádreingir þeir sem aunguan kavpskap hafa. enn ef utlendzker kvnna ecki at fá frackt oc hier uæri ecki skreid til. þá skylldi þeir mega fá j hendr nóckrvm jslendzkvm manni trvlyndvm sitt godz. enn selia aungvan pening dyrra á vetr enn svmar geingr j Rettri kauptijd. lofudv þeir fyr nefnder þysker menn at fá bref. af handborgara Raadi at þessi giórningr skylldi halldazt. Somvleid(is) lofudu eingilsker a sinvm parti at þetta skylldi obrigdanliga standa. Enn huer af brýgdi skylldi slijku sakadr vera sem dæmt var j gamla piningz tijd.1

Var þetta samþykt med lofataki af aullvm almuganvm bædi jnnan logrettv oc vtan j tijd johann(s) peturssonar er þá var hirdstiori oc hófudzman j jslandi.

Og til sanninda hier vm setivm uær uor jnsigli firir þetta samþýktarbref hvert er skrifat var á þinguelli á sama áre deigi sijdar enn fýr seigir.

Transcript of K copied from Diplomatarium Islandicum, B.

Low German translation of version 1

Duth is dath drudde unde unde[!] dath vorde artykel des breves.

Wy Angmundt bysschop tho Schalholth inn Islandt unde heer Joenn bysschop tho Holum Johan Petersonn ffageth unde hovethmann aver alle Islandt, Erlendt Torwardtsen lochmann vor sudenn unde ostenn unn Islandt, Raffyn Brandt sonn lochman vor nordenn etc. Narffe Sygindzsen Ruwlffur Tosteynsen Bernth Torleyffson Olaff Gudmundson Wygffus Tordesenn Snyolffus Rafusenn Laxter Eyolffson Peter Aresen Joen Olafsen Tosteyn Ffymbogesen Andun Sygerdsen wyllenn alle fframenn lude, kundt ghedaenn hebbenn mydth dussem unsem apen breve vann der gheborth unße hernn Jesu Chrysti M D XX unde VI1 jaer twe dagge na sunte Peter unde Pawels dach up Aldynck in Islandt qweme wy aver eynn mydt dem ganstzen volke dath dar tho hope kamenn was, so hebbenn uns hyr umme ghebedenn de Hamborger, schypper unde koplude unde ock de Engelskenn so hyr na genometh syndt Clawes Munikk, Koerth Blome Wylkenn Rogge, Peter Rycke, Dyryck Meygger, Hans Rawolth, Jacop Tode, Hans Kock, Hamborgers, Jon Mor unde Matteus Engelskenn.

Inth erste se hebben uns ghebedenn dath hyr vor suden scholde III 1/2 wete in eynem iderenn hunderth tho gyldes de reyne unde gudth syndt syndt [!], hyr entjegenn lavedenn se uns, dath ße wolden unvorffalskede ware hyr indt landt bryngen etc. und hebbenn halffstyckes koep alße suslange wesen heffth twe tunne inn eynn ider hunderth unde schollen ock Islandeske wycht hebben unde elenn de up Altyng gemeten syndt, hyr mydt laveden se alle dyng recht tho holdenn de achtendeell vor XXX m. tunnenn vann twe hunderth marcken, unde so mochtenn ße ffryg kopenn wor ße woldenn, so lavedenn so ock dath nemandt vann Dudeskenn edder Engelsken scholde boete thor ße nycht hebbenn, unde ock nene mans hyr inn dem wynter tho blyvenn, sunder dem syne schepe brekenn edder yn stucken tho slan vann storms halvenn edder vann anderen dyngenn, de mogenn hyr wol blyvenn, unde klene jungens de neyne kopenschop hebbenn, nu offte se syne ffracht nycht krygen konden, mogen se enem van unsem ffolcke syn gudt doenn dem ße wol lovenn tho vorkopenn, men me schal ith jo nycht durer gevenn den wynter alße denn ßommer.

Ock laveden ße uns dath ße wolden vann dem rade tho Hamborch enenn breff krygenn, dath duth scholde ewychlyck blyvenn, hyr mede laveden ock de Engelskenn vann ehnne gheholden synn, wol ith nycht holt scholde jo ßo vele betalenn alße gheschrevenn steyth, inn dem oldenn dome, dath de ander pynynck domen2 leeth qweme wy aver eynn mydt dem gantsenn volke dath dar was butenn landt recht so wol alße dar bynnenn was den Johan Peterssenn ffageth aver Islandt unde thor warheyth, hyrumme sette wy unße ßegel vor dussen breff welker gheschrevenn inn Islandt up Tyngwell up dath sulve jare etc.

Transcript of H by Bart Holterman, 2017.

Icelandic version 2, written in Skálholt on July 5.

Domr vm gillding oc mæler allan.

Vier avgmvnd med gvdz nad biskvp j scalhollti. herra jon med samre nad biskup á holvm. johann petvrsson hirdstiore oc hofvdzmann yfer allt island. Erlendr þorvardzson logman firir svnnan oc avstan á islande. Hrafn brandzson logman nordan oc vestan á islande. jon hallzson. Eirekur þorsteinsson. Runolfur þorsteinsson. Biorn þorleifsson. Olafur gvdmvndzson. Wigfvs þordarson. sniolfur hrafnzson. loptur eyolfsson. Petur arason. þorsteinn finbogason. jon olafsson oc avdvn sigurdzson. lavgriettumenn. giorvm godum monnum kvnnigt med þessv voru opnu brefi at sub anno gracie. M. d. xx.o uij.o tueim nottum epter Peturz messo oc pals á avxarar þingi. war þetta samþyckt af almvganvm beislvn[!] vtlenskra manna þyskra oc eingelskra svo heitandi vilken rvgg. petur rig. didrik meyar oc hanz rovlld handborgarar. jon mos oc mattevs oc jacob skipherra hanz kock af bremen.

Jn primis beiddiz þeir at firi svnnan skylldi ganga half fiorda vætt á vog lirir gillt hvndrat fiska med hreina fiska oc harda oc kvistada. Hier j moti moti lofvdv þeir oc vilivgliga jatvdv at flytia falslausan varning oc giora halfstyckis kavp sem at fornv hafa verit. tveggia tvnna þvnga j hveriv hvndradz kavpi oc hafa islenskan pvndara riettan oc svo islenska stikv. þa sem þingmælt væri. hier med skylldi þeir hafa riettan mæle. xxx. marka attung. ijc. marka tvnnv. Skylldi hver madr med fri kavpa þar hann villdi. Svo oc lofvdv þeir at avngver vtlensker menn hvorki þysker nie eingelsker skylldi giora hier menn nie skip til sios oc ei helldr liggia hier j landit vetrardag nema skipbrozmenn eda smadreinger sem avngvan kavpskap hafa. enn ef vtlensker menn kynne ecki at fa frackt oc hier væri ecki skreid til. þa skylldi þeir fa j hendr nockrvm jslenskvm manni trvlyndvm sitt godz oc selia þo avngvan pening dyrra aa vetur en aa svmar geingr j rett[a] kavptid. Lofvdv þesser fyrnefnder kavpmenn þysker at fa bref at handborgar radi at þessi giorningr skylldi halldaz.

Savmvleidiz lofvdv eingelsker af sinvm parti at þetta skylldi obrigdvliga standa. En hver er hier af brygdi skylldi slikv sakadr sem dæmdt var j tid gamla piningz.1

War þetta samþyckt med lofataki af avllvm almvganvm bædi vtan logrettv oc jnnan.

Og til sannenda hier [vm] setivm vier vor jncigli firir þetta samþycktarbref er skrifad uar j skalhollti tercio nonas jvlij á sama ari oc fyrr seiger.

Transcript of L copied from Diplomatarium Islandicum, C.